Kontakt

tel. 504 142 955 | kontakt@przystanilza.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży

ul. Orła Białego 3 | 27-100 Iłża

Forma prawna:
Gminna samorządowa jednostka organizacyjna

REGON: 001114125   |   NIP: 7960080378